Kobudo iaido
 
Isshinryu Syllabus
 
Open Hand Kata
See Videos
Weapon Kata
See Videos
Seisan
Tokomine No Kon
Seiunchin
Urashi No Kon
Naihanchi
Shishi No Kon No Dai
Wansu
Kyan No Sai
Chinto
Kushanku No Sai
Kushanku
Chatanyara No Sai
Sanchin
Hama Higa No Tonfa
Sunsu